การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พื้นฐาน)

การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พื้นฐาน)

ผู้บรรยายคือ ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 13 กันยายน 2561

สถานที่จัดงาน The Ambassador Hotel Bangkok

รายละเอียดหัวข้อบรรยายและอื่นๆ เพิ่มเติมตามเอกสารแนบสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร โดยสามารถนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี ประเภท การบัญชี ได้ 6ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาAriya Group

คุณศศิพัชญ์ คุณสุนิสา คุณจารุวรรณ

Phone: +66 2-090-2777

Fax: +66 2-090-2778

e-mail : seminar@ariyagroup.net
ลงทะเบียน

การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พื้นฐาน)

A002

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

13 Sep, 2018

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

0ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED