การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15 และ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15 และ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

วิทยากร ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯจัดการสัมมนาโดย Ariya Group

e-mail : seminar@ariyagroup.net

Web : http://www.ariyagroup.net
ลงทะเบียน

การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15 และ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

B001

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

13 Jul, 2018

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

0ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED